Het kleurrijk elftal

Organisaties

In de loop der tijd zijn er een aantal organisaties ontstaan die allen te maken hebben met het kleurrijk elftal. Dat zijn:

  • De Stichting kleurrijk Voetbal

  • De Stichting Platform Mondiaal kleurrijk Voetbal

  • De Stichting kleurrijk 7 juni

  • De Suriprofs

Hieronder enige informatie over die organisaties.

 

Stichting kleurrijk Voetbal.

Opgericht in 1984. Sinds 2001 inactief.

Enige bestuurslid: Sonny Hasnoe

Doel: Voetbalhappenings organiseren waarvan de opbrangst naar goede doelen in Suriname gaat. Het bevorderen van integratie door middel van voetbal.

 

Stichting Platform Mondiaal kleurrijk Voetbal

(Voortzetting van de Stichting kleurrijk Voetbal)

Voorzitter: Roy de Miranda

Vice voorzitter: Sonny Hasnoe

Depothouder van de naam ‘kleurrijk’ in relatie tot voetbal.

 

Stichting kleurrijk 7 juni

Opgericht in 1996. Bestaat uit nabestaanden en overlevenden, waaronder Sigi Lens.
Doel: het rouwverwerkingsproces van overlevenden en nabestaanden van slachtoffers van de vliegtuigramp begeleiden en de herinnering aan de slachtoffers levendig houden. Bestuurslid: Edu Nandlal

 

In 1999 hebben beide stichtingen een benefietwedstrijd georganiseerd en dat leidde tot een conflict. Stichting kleurrijk 7 juni organiseerde een wedstrijd tussen de Suriprofs en Feyenoord in De Kuip. De Stichting Platform Mondiaal kleurrijk Voetbal organiseerde een toernooi in Den Bosch tussen Ajax, FC Den Bosch en een nieuw kleurrijk elftal. Het conflict zorgde ervoor dat beide evenementen niet doorgingen.

Deze gebeurtenis heeft ruime media-aandacht gekregen.

Hieronder een persbericht:

 

----------

KORTGEDING TEGEN kleurrijk 7 juni VOORKOMEN


Door interventie van de Ambassadeur van de Republiek Suriname in den Haag, drs. Evert Azimullah, werd tenauwernood een door de Stichting Mondiaal kleurrijk Voetbal '2000" tegen de Stichting kleurrijk 7 juni (maar met name haar Bestuurslid Edu Nandlall) aangespannen kortgeding op 1 juli 1999 voorkomen.

Het Kortgeding werd aangespannen vanwege smaad en laster jegens Mondiaal kleurrijk Voetbal "2000", maar in het bijzonder tegen haar voorzitter en vice-voorzitter, respectievelijk de heren Roy de Miranda en Sonny Hasnoe die door Nandlall in de Pers "lijkenpikkers, die zich over de ruggen van 176 doden (slachtoffers van de SLM vliegramp) willen verrijken" werden genoemd. Dit als gevolg van het feit dat Mondiaal kleurrijk Voetbal "2000" vanwege het depot dat ze heeft op de naam kleurrijk en het historisch gegeven dat het omgekomen kleurrijk elftal tijdens de fatale SLM vlucht onder haar auspicien naar Suriname reisde, zich verzette tegen de voorgenomen Benefietwedstrijd tussen de Suriprofs en Feyenoord.

De Stichting kleurrijk 7 juni, haar bestuursleden en met name Edu Nandlall hebben hetgeen zij recent in de publiciteit hebben gebracht, met name waar het gaat om uitlatingen van beschadigende, beledigende of kwetsende aard over Mondiaal kleurrijk Voetbal 2000 en de heren Hasnoe en de Miranda betreurd. Zij nemen nadrukkelijk afstand van hun uitlatingen omdat deze ongefundeerd waren en aldus als onjuist moeten worden aangemerkt, aldus het op 29 juni j.l ondertekende akkoord ter voorkoming van het kortgeding. Voorts verklaarden de Stichting kleurrijk 7 Juni en haar bestuursleden en met name Edu Nandlall dat het geenszins hun bedoeling was om door deze negatieve berichten in de pers Mondiaal kleurrijk Voetbal "2000" en de heren Hasnoe en de Miranda in een kwaad daglicht te stellen. Naast de ambassadeur traden Emile Esajas en drs. Polanen in het geheel als bemiddelaar op.

----------

 

Suriprofs

De 'Suriprofs' is ontstaan begin jaren negentig.

 

De Stichting Suriprofs is in 1999 opgericht. Het doel: de betrokkenheid van de Suriprofs met Suriname tot uiting te brengen, om te helpen projecten in Suriname die iets met kinderen en jeugd te maken hebben van de grond te krijgen en om één keer per twee jaar met een selectie voetballers terug te gaan naar Suriname om de voetbalsport te promoten. Die doelstelling is ondertussen (tijdelijk) veranderd want, zoals voorzitter Stanley Menzo opmerkt: "Je kunt het voetbal wel stimuleren, maar daar heb je helemaal niets aan als de kinderen aldaar ziek zijn of niets te eten hebben."

 

De Suriprofs is geen doorstart van het kleurrijk elftal, hoewel dat voor velen wel het geval lijkt te zijn. Lees HIER een artikel uit het NRC met meer informatie hierover.

 

Klik HIER om naar de website van de Suriprofs te gaan.

<-- TERUG